Dokumenty na stiahnutie

img
Disciplinárny poriadok
img
Kancelársky poriadok
img
Štatút
img
Rokovací poriadok upravujúci nespotrebiteľské rozhodcovské konanie
img
Rokovací poriadok upravujúci spotrebieľské rozhodcovské konanie