Rozhodcovský súd vznikol 28. apríla 2008 vznikol na základe zákona č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov. Naše služby ponúkame širokej verejnosti, občanom Slovenskej republiky a rovnako právnickým osobám, občanom Slovenskej i Českej republiky podnikajúcim na území Slovenskej republiky. Viac o nás si prečítate v časti O nás

Kontaktujte nás